Het project “Iftarmee” is een initiatief van het platform “Sociale Cohesie” van Fedactio, de Federatie van Actieve Verenigingen van België. Fedactio wil alle Belgen stimuleren om actief samen te werken naar een inclusieve maatschappij waarin iedereen zich ten volle kan ontwikkelen. Als koepelorganisatie bundelt Fedactio de krachten van haar lidverenigingen. Fedactio initieert, stimuleert en ondersteunt zinvolle projecten op nationaal niveau. Ons hoofddoel is het bevorderen van dialoog tussen verschillende gemeenschappen en de inclusie van iedereen! Wil u meer weten over Fedactio, surf dan naar onze website (nl.fedactio.be) of bezoek onze Facebookpagina (www.facebook.com/Fedactio).