Waarom een Iftar-maaltijd?

Liefde gaat door de maag, zegt men. Sterker nog, samen tafelen brengt culturen samen. Gastvrije vrijwilligers zetten hun…

Hoe doe je mee?

Wat je overtuiging ook is, je bent van harte welkom om deel te nemem aan een iftar-maaltijd bij…

Ramadan en Iftar?

De ramadan is de negende maand van de Islamitische kalender. Met de ramadan breekt een periode aan van…

Iftarmee

Elk jaar geeft het project “Iftarmee” de kans aan moslim- en niet-moslimgezinnen om elkaar te ontmoeten rond een gezellige tafel, samen eten, in dialoog gaan en de vooroordelen opzij schuiven!

Wilt u meedoen? U kunt u inschrijven via het registratieformulier en we brengen u zo snel mogelijk in contact met een gezin die u graag zal verwelkomen.

“Iftarmee” is een initiatief van Fedactio en zijn lidverenigingen. Als Fedactio willen we met dit initiatief de dialoog, de solidariteit en de gastvrijheid tussen mensen met verschillende geloofsovertuigingen bevorderen. Met dit project schuiven we de vooroordelen opzij en streven we naar wederzijds begrip om het kunst van het samenleven waar te maken!

Een Iftar met een moslim familie doorbrengen